کلینیک ارتز و پروتز تکنوفوت

کلینیک ارتز و پروتز تکنوفوت

در کلینیک ارتز و پروتز تکنوفوت ارتزهای مربوط به کودکان مبتلا به فلج مغزی، اسپاینابایفیدا، اسکولیوز، تاخیر رشد حرکتی، صافی کف پا، پاپرانتزی و پا ضربدری و... طراحی و ساخته می شود

آخرين نمونه کارهاي ما