آموزش امداد خودرو رفاه ایرانیان

آموزش امداد خودرو رفاه ایرانیان

شرکت تعاونی توسعه خدمات خودرو رفاه ایرانیان بعنوان اولین شرکت تعاونی خدمات فنی خودرو فرا استانی برابر قانون بخش تعاون تشکیل و راه اندازی گردیده است و اینک یکی از اهم وظایف این شرکت تعاونی ارائه خدمات فنی و آموزشی و امداد خودرویی در معابر و بزرگراه های سطح شهر و جاده های برون شهری در سراسر کشور می باشد . این شرکت تعاونی با هدف ارائه خدمات متنوع خودرویی و ایجاد سفری ایمن برای شهروندان و مشترکین خود و همچنین شرکت های خودرو ساز و نیز دارندگان کلیه خودرو ها در تمام فصول شروع به فعالیت و خدمات رسانی فنی نموده و در همین راستا به منظور عملیاتی نمودن تکالیف ذاتی خود اقدام به ارائه یک سبد خدماتی شامل موارد ذیل نموده است .

آخرين نمونه کارهاي ما